Loading...
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Vizyonu

Odak noktası insan olan ve ortak aklı esas alan, geliştirdiği politikalar ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir kalkınmada öncü bir kuruluş olmak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Misyonu

Ortak çalışma kültürünü esas alarak nitelikli beşeri sermayesi ile bölge sorunlarına özgün çözümler üretmek; yenilikçi politikalar geliştirerek bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlamak.