Loading...

Temel Değerler

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, kuruluşundan itibaren bölgesinin sahip olduğu yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, yatırıma dönüştürülmesi, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve yeni fırsatların oluşturulması için kayda değer çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar yürütülürken üzerinde itina ile durulmakta olan temel değerler mevcuttur. 

Girişimcilik
İnsan Odaklılık
Öncülük ve Yetkinlik
Sürdürülebilirlik ve Üretkenlik
Güvenilirlik ve Saydamlık
Çözüm Üretme ve Sonuç Odaklılık
Kültürel ve Çevresel Duyarlılık
Kaynak Kullanımında Etkinlik