Loading...

Etik Komisyonu

Ajansımız Etik Komisyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Etik Yönergesi hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Etik Komisyonu, İdari ve Mali İşler Birim Başkanı (Komisyon Başkanı), Planlama ve Programlama Birim Başkanı (Üye), İzleme ve Değerlendirme Başkanından (Üye) oluşmaktadır. Ajansımızda yeni işe başlayan her personele etik lkeleri, etik sözleşmesi vb. gibi konuları içeren Ajans Etik Yönergesi tebliğ edilmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Etik Komisyonu

 
     
Başkan İdari ve Mali İşler Birimi Başkanı 0 442 235 61 11 (120)
Üye İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı 0 442 235 61 11 (141)
Üye Planlama ve Programlama Birimi Başkanı 0 442 235 61 11 (130)