Loading...
İhale Sonuç İlanı 14 Mart 2020 | 21:06

Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rekreasyon Alanı Fizibilite Raporu Hizmet Alımı” işi;

Herkese açık ihale usulü ile ilan edilmiş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde
 Kalkınma Ajansları Satın Alma, İhale Usul Ve Esaslarının 28. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca ihalenin Ömer Atabey Mimarlık Müh.Dan.San.Ltd.Şti üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir
 
İhalemize iştirak eden tüm isteklilere teşekkür ederiz.

 
saygıyla duyurulur