Loading...
Rakamlarla Bölgemiz
ERZURUM

Erzurum

758.279
2020 Yılı Nüfusu
30
2020 Yılı Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
3.75
2020 Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü
30.235
2020 Kişi Başına GSYH (TL)
% -0,50
2019/2020 Nüfus Artış Hızı

Erzincan

234.431
2020 Yılı Nüfusu
20
2020 Yılı Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
2.95
2020 Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü
47.288
2020 Kişi Başına GSYH (TL)
% -0,13
2019/2020 Nüfus Artış Hızı

Bayburt

81.910
2020 Yılı Nüfusu
22
2020 Yılı Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)
3,24
2020 Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü
33.982
2020 Kişi Başına GYSH (TL)
% -3,52
2019/2020 Nüfus Artış Hızı

*Bu bölüm Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan KUDAKA Bölgesi sunumlarını içermektedir.