Loading...

KUDAKA Bölgede Yatırım

5 Nisan 2012’de duyurulan Yeni Teşvik Sistemi ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan yatırımları kapsamaktadır.

SEGE(Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) 2011 sıralamasına göre Erzincan 45, Erzurum 59, Bayburt 64ncü sıradadır. Bu sıralamaya göre;

Erzincan 4. bölge,  Erzurum ve Bayburt  5. bölge destek unsurlarından faydalanacaktır.

Yeni Teşvik Sisteminde;

  • Yeni bir bölgesel harita hazırlanmış ve il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. Toplamda 6 bölge tanımlanmıştır.
  •  Destek unsurları ve sürelerinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Desteklenecek sektörler güncellenmiştir.
  • Öncelikli yatırım konuları, bir alt bölge destek unsurlarından yararlanabilme ve yatırım dönemi vergi indiriminden yararlanma gibi yeni düzenlemeler getirilmiştir.
  • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
  • Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar: Aynı sektördeki en az 5 gerçek veya tüzel kişinin entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar.
Erzurum Yatırım Destek Ofisi

Biz Kimiz?

* Erzurum ilinde yatırıcıların kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ki işlemlerinin takibinde tek durak ofisi olarak görev yapmak üzere kurulmuş yatırım destek ofisiyiz.

Ne Yapıyoruz?

* Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcıların ilimizde yapacakları yatırımlara yönelik ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz.

* Bölgemizin yatırım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapıyoruz.

* Yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar konusunda yatırımcıları bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

* Kamu, özel sektör ve STK’lar ile güçlü iletişim ağımızı sayesinde yatırımcılarımıza hızlı çözümler üretiyoruz.

*Çözüm/sonuç odaklı çalışıyoruz.

Görev ve Sorumluluklarımız Neler?

*Erzurum ilindeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

*İlde yatırım olanaklarının ortaya konabilmesi için, sektör analizlerinin yapılması, gelişme potansiyeli olan ve yatırım yapılabilecek endüstriyel ve ticari alanların belirlenmesine katkıda bulunmak.

*Özel sektör ve Kamu kurum kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmek.

*Yatırımlara yönelik devlet yardımları ile yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe/fonlar konusunda yatırımcı/girişimciyi bilgilendirmek, bu kapsamda fırsatlar ile girişimciyi/yatırımcıyı buluşturmak.

*Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcılara yönelik ücretsiz danışmanlık ve hizmet sunan kurum ve kuruluşların yatırımcıların istifadesine sunmak.

*İlin yatırım potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapmak.

*Yatırım yapmayı düşünen girişimci ve yatırımcılar için bir danışma ofisi gibi çalışmak, yatırımcı/girişimcilere yatırımdan önce, yatırım aşamasında ve yatırımdan sonra her türlü teknik ve idari desteği sağlamak.

*İlin yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş adamları dernekleriyle koordinasyon sağlamak. Söz konusu iş adamlarını organize edip bölge ile alakalı bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Adres : KUDAKA Merkez Hizmet Binası, Cumhuriyet Cad. No: 3 ERZURUM

Tel :0 (442) 235 61 11

Fax :0 (442) 235 61 14

Web :www.investinerzurum.com,www.kudaka.gov.tr

E-posta :erzurumydo@kudaka.gov.tr

Erzincan Yatırım Destek Ofisi

Biz Kimiz?

* Erzincan ilinde yatırıcıların kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ki işlemlerinin takibinde tek durak ofisi olarak görev yapmak üzere kurulmuş yatırım destek ofisiyiz.

Ne Yapıyoruz?

* Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcıların ilimizde yapacakları yatırımlara yönelik ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz.

* Bölgemizin yatırım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapıyoruz.

* Yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar konusunda yatırımcıları bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

* Kamu, özel sektör ve STK’lar ile güçlü iletişim ağımızı sayesinde yatırımcılarımıza hızlı çözümler üretiyoruz.

*Çözüm/sonuç odaklı çalışıyoruz.

Görev ve Sorumluluklarımız Neler?

*Erzincan ilindeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

*İlde yatırım olanaklarının ortaya konabilmesi için, sektör analizlerinin yapılması, gelişme potansiyeli olan ve yatırım yapılabilecek endüstriyel ve ticari alanların belirlenmesine katkıda bulunmak.

*Özel sektör ve Kamu kurum kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmek.

*Yatırımlara yönelik devlet yardımları ile yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe/fonlar konusunda yatırımcı/girişimciyi bilgilendirmek, bu kapsamda fırsatlar ile girişimciyi/yatırımcıyı buluşturmak.

*Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcılara yönelik ücretsiz danışmanlık ve hizmet sunan kurum ve kuruluşların yatırımcıların istifadesine sunmak.

*İlin yatırım potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapmak.

*Yatırım yapmayı düşünen girişimci ve yatırımcılar için bir danışma ofisi gibi çalışmak, yatırımcı/girişimcilere yatırımdan önce, yatırım aşamasında ve yatırımdan sonra her türlü teknik ve idari desteği sağlamak.

*İlin yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş adamları dernekleriyle koordinasyon sağlamak. Söz konusu iş adamlarını organize edip bölge ile alakalı bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Adres : Gülabibey Mh. Şehit Polis Kenan Ardıç Cd. No: 42 Kat: 1 ERZİNCAN

Tel :0 (446) 223 50 05

Fax :0 (446) 223 50 04

Web :www.investinerzincan.com -www.kudaka.gov.tr

e-posta :erzincanydo@kudaka.gov.tr

Bayburt Yatırım Destek Ofisi

Biz Kimiz?

* Bayburt ilinde yatırıcıların kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ki işlemlerinin takibinde tek durak ofisi olarak görev yapmak üzere kurulmuş yatırım destek ofisiyiz.

Ne Yapıyoruz?

* Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcıların ilimizde yapacakları yatırımlara yönelik ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz.

* Bölgemizin yatırım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapıyoruz.

* Yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar konusunda yatırımcıları bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

* Kamu, özel sektör ve STK’lar ile güçlü iletişim ağımızı sayesinde yatırımcılarımıza hızlı çözümler üretiyoruz.

*Çözüm/sonuç odaklı çalışıyoruz.

Görev ve Sorumluluklarımız Neler?

*Bayburt ilindeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

*İlde yatırım olanaklarının ortaya konabilmesi için, sektör analizlerinin yapılması, gelişme potansiyeli olan ve yatırım yapılabilecek endüstriyel ve ticari alanların belirlenmesine katkıda bulunmak.

*Özel sektör ve Kamu kurum kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmek.

*Yatırımlara yönelik devlet yardımları ile yatırımlara yönelik ulusal ve uluslararası hibe/fonlar konusunda yatırımcı/girişimciyi bilgilendirmek, bu kapsamda fırsatlar ile girişimciyi/yatırımcıyı buluşturmak.

*Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırımcılara yönelik ücretsiz danışmanlık ve hizmet sunan kurum ve kuruluşların yatırımcıların istifadesine sunmak.

*İlin yatırım potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapmak.

*Yatırım yapmayı düşünen girişimci ve yatırımcılar için bir danışma ofisi gibi çalışmak, yatırımcı/girişimcilere yatırımdan önce, yatırım aşamasında ve yatırımdan sonra her türlü teknik ve idari desteği sağlamak.

*İlin yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş adamları dernekleriyle koordinasyon sağlamak. Söz konusu iş adamlarını organize edip bölge ile alakalı bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Adres : Bayburt Valiliği Hükümet Konağı Kat:2 Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:113 BAYBURT

Tel :0 (458) 210 10 00

Fax :0 (458) 210 10 01

Web :www.investinbayburt.com - www.kudaka.gov.tr

e-posta :bayburtydo@kudaka.gov.tr