Loading...
Haber Galerisi
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı İlanı 03 Ocak 2019 | 22:42

 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 04 Ocak 2019 tarihi itibari ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programını ilan etmiştir

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 4.000.000 TL’dir.
 
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.
 
Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari Tutar
187.500,00 TL
Azami Tutar
Bayburt
1.000.000,00 TL
Erzincan
1.250.000,00 TL
Erzurum
1.750.000,00 TL
 
Proje başvuruları 19 Şubat 2019 saat 18.00’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 19 Şubat 2019 saat 18.00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.
 
Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 26 Şubat 2019 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır.
 
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 26 Şubat 2019 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir.
 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.