Loading...
Haber Galerisi
KUDAKA’dan SOGEP Kapsamında Bölgeye 15,5 Milyon TL’lik Yatırım 02 Ağustos 2021 | 16:46

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 proje başarılı bulundu.

Yatırım tutarı toplamda 15,5 milyon TL olan 7 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 10,5 milyon TL destek sağlanacaktır. Söz konusu projeler kapsamında, bölgede yöresel ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması ve kırsal alanda yeni iş imkânlarının oluşturulması planlanmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte 120 kişi istihdam edilecektir.

2021 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler Listesi Aşağıda Yer Almaktadır.

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Süt Toplama ve İşleme Merkezi

Horasan Belediye Başkanlığı

Narman Belediyesi Bitkisel-Hayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi

Narman Belediye Başkanlığı

Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi

Tercan Belediye Başkanlığı

İliç Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı Projesi

İliç KHGB

Bayburt Eko-Köy Projesi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Demirözü Belediyesi Pestil ve Köme Tesisi

Demirözü Belediye Başkanlığı

Bayburt Yöresel Turşu Üretim Tesisi

Bayburt Belediye Başkanlığı