Loading...
Haber Galerisi
Fizibilite Desteği Programı Kasım Ayı Sonuçları 10 Kasım 2021 | 20:42

Ajansımızın 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 9 Kasım 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde sunulan 5 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek sağlanan bu projeler ile 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplamda 11 projeye destek sağlanmış olup, destek programının bütçesi tamamlandığından söz konusu program başvuruya kapatılmıştır.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 10 Kasım 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Formu

2. KAYS’a yüklenen tüm destekleyici belgelerin aslı

3. İştirakçi Beyannamesi (iştirakçi varsa)

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişiler için, ilgili vergi dairesinden alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren resmi yazı veya internet çıktısı (başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı)

5. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki tüzel kişiler için, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge

6. Gerekli ise ilgili kurumlardan alınmış ön izin/görüş vb. belgeler

7. Mali Kimlik Formu

8. Kimlik Beyan Formu

Ajans sözleşme imzalama aşamasında ilave bilgi ve belge talep edebilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olup, söz konusu belgelerin asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi zorunludur.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı Kasım Ayı Başarılı Projeler Listesi

Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması Projesi

Yakutiye Belediye Başkanlığı

Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu

Bayburt İl Özel İdaresi

Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarı

Otlukbeli Belediyesi

Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması

Aydıntepe Kaymakamlığı

Anadolu’nun Yeşil Cenneti

Refahiye Belediye Başkanlığı

Bölgemizde faaliyet gösteren paydaşlarımızın ilgisine teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.