Loading...
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Mobilite Çağrısı 27 Mayıs 2021 | 15:53

Programın Amacı: Orta-yüksek ve ileri teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmak.

Uygun Başvuru Sahipleri: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketler uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. (Ar-Ge ve /veya yatırım harcaması toplamı 10 Milyon TL’yi aşan proje bütçesi öngören her ölçekten özel sektör kuruluşları)

Mobilite çağrısı ürün listesi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına göre sınıflandırılmış olup öncelikli ürün listesi belirlenirken kullanılan parametreler aşağıda yer almaktadır:

 • Teknoloji sınıflandırması: Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek, Yüksek
 • BEC: Hammadde, tüketim malı, yatırım malı
 • Dünya İthalat Trendi
 • Türkiye İhracatı, İthalatı ve Dış Ticaret Farkı
 • Dünya’da İlk 3 ülkenin ihracat payı
 • Ürün Karmaşıklık Endeksi
 • Herfindahl Hirschmann Endeksi (Pazar yoğunlaşması)
 • Sektörün Yatırım Başına Katma Değeri
 • İhracatta Rekabetçilik (RCA)
 • Türkiye’de Girişim Sayısı ve Üretim Miktarı
 • En Fazla Ticaret Yapılan İlk 3 Menşei ve Çıkış/Gidiş Ülke
 • Ürün Benzerlik ve Ürün Potansiyeli (Ürün Uzayı)
 • Ürün İleri ve Geri Bağları

Uygulama Süresi: 8 -36 ay

Çağrı Takvimi: Mobilite çağrısı kapsamında ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşama bulunmaktadır, aşağıdaki tabloda ilgili tarihler paylaşılmaktadır:

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi

30 Nisan 2021 Cuma

Ön Başvuru Bitiş Tarihi

8 Haziran 2021 Salı

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi

18 Haziran 2021 Cuma

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi

3 Temmuz 2021 Cumartesi

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih

6 Ağustos 2021 Cuma

Başvurular Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacak olup E-TUYS üzerinden yetkilendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuruya ilişkin tüm dokümanlara http://www.hamle.gov.tr/Home/Dokumanlar#tubitak bağlantısından erişilebilir.