Loading...
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 12 Ekim 2020 | 16:52

 Serhat Kalkınma Ajansı 15.7.2018 tarihli ve 30479 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 187 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükümünde kararnamenin EK 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.5.2019 tarihli ve 30788  sayılı resmi gazetede yayımlanan kalkınma ajansları persobel yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRA2 bölgesinin (Ağrı,Ardahan, Iğdır,Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket edebilen seyehat engeli olmayan 

  1. 3(Üç) Uzman 
  2. 1(bir) Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman 
  3. 1(bir) İç denetçi

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

İlan Tarihi 12 Ekim 2020
Başvuru Tarihleri 2-13 Kasım 2020
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 20 Kasım 2020
Sözlü Sınav Tarihleri daha sonra ajansın internet sayfasından duyurulacak
Sınav Başvuru Adresi sinavbasvuru.sanayi.gov.tr/Login.aspx
Başvuru Ve Sınav Yeri

Serhat Kalkınma Ajansı Ortakapı mahallesi, Atatürk cad. No:117 Merkez, KARS Tel:(0474) 212 5200 Faks:(0474) 212 52 04

E-mail:info@serka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlanacağı adres www.serka.gov.tr/

 

Başvuru Şartlarının detaylı bir şekilde belirtildiği sınav ilanına aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilir.

www.serka.gov.tr/duyurular/t-c-serhat-kalkinma-ajansi-serka-2020-yili-personel-alim-ilani

kamuoyuna bildirilir.