Loading...
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 12 Ekim 2020 | 14:47

 T.C Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82 Düzey 2 bölgesinde (Çankırı, Kastamonu,Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonudadır. Ajansımıza 4 sayılı Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kuruluşların teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 200 üncü maddesi ve kalkınma ajansları personel yönetmenliği hükümleri uyarınca; TR82 düzey 2 bölgesinin kalkınmasına hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen yeniliğe,gelişime , iletişime açık özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden seyehat engeli olmayan 

  1. 1 (bir) İç Denetçi
  2. 5 (beş) Uzman Personel

alımı yapılacak.

Başvuru Tarihi 02.11.2020-13.11.2020 Saat:23.59
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr/ internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı 20.11.2020
Sınav Tarihi sınav tarihi daha sonradan duyurulacaktır.
Bilgilendirme Etkinliği

kalkınma ajanslarının görev tanımları, çalışma usulleri,politika öncelikleri,personel alım ilanı başvuru süreci, başvuru koşulları ve evrakları, sözlü sınav aşaması, işe başlama, mali ve sosyal haklar, personel gelişim süreci vb. konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla 05-12.11.2020 saat:20:00 tarihlerinde aynı içerikte iki webinar düzenlenecektir.katılım için bağlantı adresleri her bir etkinliğin yapılacağı gün saat 13:00 da www.kuzka.gov.tr/# adresinde ve ajans sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır 

sınav yeri: kuzey anadolu kalkınma ajansı,kuzeykent mahallesi kayın sokak no:9,37150 merkez/KASTAMONU 

 

sınava ilişkin detaylı bilgi.ajansımızın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr/# adresinden ulaşabilir.

kamuoyuna ilanen duyurulur