Loading...
İpek Yolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 12 Ekim 2020 | 10:06

 TRC1 Düzey 2 bölgesinde (gaziantep adıyaman kilis) faaliyet gösteren İpekyoluı Kalkınma ajansına (ika)4 sayılı bakanlıkların bağlı ilgili ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı  hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 200.maddesive kalkınma ajansları personel yönetemliği hükümleri çerçevesinde;TRC1 düzey 2 bölgesinin(gaziantep adıyaman kilis)kalkınmasına hizmet etmek isteyen dinamik analitik düşünebilen takım çalışmasına yatkın kendine güvenen iletişime açık yenilikçi üretken çözüm odaklı değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan

  1. 1(bir) iç denetçi 
  2. 4(dört) uzman 
  3. 1(bir) destek personeli 

alımı yapılacaktır

SINAV İLAN TARİHİ 06.10.2020
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 26.10.2020
SON BAŞVURU TARİHİ 09.11.2020
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI 16.11.2020
SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ sınav tarihleri daha sonra duyuralacaktır 
BAŞVURU LİNKİ  sinavbasvuru.sanayi.gov.tr/Login.aspx

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
  • Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak 
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarar ,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcıveya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık , resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  • güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak
  • görevinin devamını yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmtini yapmış askerlikten muaf yada son başvuru tarihi itibariyle askerliği en az 1(bir) yıl süre ile tecilli durumda olmak