Loading...
DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2021 Yılı Proje Teklifleri 03 Eylül 2020 | 12:51

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ) kamu kurum ve kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevi doğrultusunda bölge illerimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının projelerine hibe vererek destek sağlanmaktadır. 2021 yılında Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda proje teklifi alınması ve bu projeler arasından desteklenecek projelerin belirlenmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

 
Bu kapsamda, söz konusu proje havuzundan Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı, Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı, Arıcılığın Geliştirilmesi Programı, Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanması Programı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı, Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Programı (KSS Altyapı İhtiyaçlarının Desteklenmesi), Yerel Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı, Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Desteklenmesi Programı, Kadın Dostu İlçeler Programı, Eğitim, Kültür ve Sanat faaliyetlerinin desteklenmesi Programlarına ekte yer alan örnek projeler ışığında (teklif edilecek projeler ekte bulunan örnek projeler ile sınırlı değildir) teklif edilecek projeler İdaremizin 2021 yılı Yatırım Programında yer alacak programları kapsamında desteklenebilecektir.
 
Başvurular Proje Yönetim Sistemi üzerinden kurumunuz adına tanımlanan kullanıcı bilgileri ile yapılacaktır. Mevcut kullanıcılar sisteme kendi şifreleri ile girecekler, yeni kullanıcılar ise ekte yer alan formu doldurarak ismail.eken@dap.gov.tr adresine gönderip kullanıcı bilgilerini temin ederek giriş yapabileceklerdir. 2021 yılı Yatırım Programı kesinlik kazandıktan sonra gönderilen projelerin programlar kapsamında değerlendirilmesi yapılarak uygun görülen projeler desteklenecektir. Desteklenecek projeler Bakan oluru alındıktan sonra Uygulayıcı Kuruluşlara bildirilecektir. Başvuru tarihleri ve konularının ilinizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması ve proje başvurularının hazırlanarak en geç 16.10.2020 tarihi saat 23.59a kadar yapılması gerekmektedir.
 
Kullanıcı bilgileri formu için tıklayınız.
Örnek proje içerikleri için tıklayınız.