Loading...

Sektörler

Turizm

- Erzincan’ı yerli ve yabancı toplam 200 bin turist ziyaret etmektedir. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu ziyaretlerde her bir ziyaretçi yaklaşık 2 gece konaklamaktadır. Konaklama gece sayısı ildeki turizm işletmeleri açısından önemlidir.

- İlde şehir otelleri önem kazanmakta ve 4 adet 4 yıldızlı, 6 adet 3 yıldızlı ve 1 adet 2 yıldızlı olmak üzere toplam 11 turizm işletme belgeli tesis bulunmaktadır. İlde 40’ın üzerindeki konaklama tesisinde 2.600 yatak kapasitesiyle hizmet verilmektedir.

- Erzincan’da en önemli turizm alanı Kemaliye ilçesidir.

- Özellikle doğa ve ekstrem sporları (rafting, kano, trekking, dağ bisikleti, base jump, rope jump, yamaç paraşütü ve wing-suit, vb)

- Ayrıca kültürel ve tarihi dokusunun yanı sıra Fırat Havzası içerisinde önemli bir agro turizm merkezidir.

- Tercan Mamahatun, Kemah Kalesi ve Mengücek Gazi Türbesi, Terzi Baba Türbesi gibi önemli kültürel miraslar yanı sıra son zamanlardaki kazılarla giderek değeri artan Altın Tepeönemli turizm varlıkları arasındadır.

- Ergan Dağı ilin en önemli kış turizm destinasyon merkezidir. Avrupa’nın en uzun pistlerine sahip tesislerde kış sporlarının her çeşidi yapılabilmektedir. Dağda konaklama altyapısının oluşturulması ile bölge önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir.

Tarım

- Yukarı Fırat Havzasında, mikro klima iklim özelliğine sahip,

- İklim, özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliği için oldukça elverişli,

- Tarım, 125 bin ha alanda 7.500 çiftçi ile gerçekleştirilmekte,

- Arazilerin %70’lik bir kısmı tarla arazisi olup yaklaşık 7.000 ha’lık kısmı ise meyve ve sebze bahçelerinden oluşmakta,

- Bitkisel üretim olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, elma, üzüm, kayısı, armut, domates, hıyar, biber, fasulye, ve karpuz yetiştirilmekte

- İlin kırsal ve dağlık alanlarında küçükbaş hayvancılık etkin,

- Et ve süt yönlü büyükbaş hayvancılık gelişmekte,

- İlde hayvan varlığı; 113 bin büyükbaş hayvan, 463 bin küçükbaş hayvan, 98 bin arılı kovan, yumurtacı tavuk 709 bin (dönemlik), etçi tavuk (dönemlik) 1,1 milyon.

- İlin önemli tarımsal ürünlerinden bir diğeri ise bal,

- Yıllık 1.200 tonluk üretim toplam 98 bin adet kovanla gerçekleştirilmekte,

- Erzincan çiçek balının ülke çapında tanınırlığı geniş flora altyapısına dayanmakta.

- Refahiye Balı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınmıştır.

- Organik tarım: Erzincan oldukça uygun toprak, su ve çevre şartlarına sahiptir.

- Her geçen gün organik üretim için gereken ilgi ve sektörde girişimci sayısı artmakta,

- Geleneksel tarımdan daha fazla katma değer imkanı,

- Buğday, yonca, yem bitkileri, çayırotu, meyve, bal, arpa, fiğ, korunga, mısır, patates, elma, erik, dut, ceviz gibi organik ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

Gıda

Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası, kesim kapasitesi 8.000 adet/saat (kombina firmalara da kesim hizmeti sunmaktadır.)

Sanayi

- İlde 1 adet OSB ve 7 Adet KSS bulunmaktadır,

- OSB yüzölçümü toplam 372 hektardır,

- Toplam parsel sayısı 207 olup, bunun 104’ü tahsis edilmiştir ve 103 parsel ise boş olup yeni yatırımlara tahsis edilebilecektir,

- OSB’de yaklaşık olarak 1.700 kişi çalışmaktadır,

- Öne çıkan sektörler gıda ürünleri, inşaat, orman ürünleri, makine/metal sanayi, tekstil ve plastik sektörleridir.

- Merkez ve Üzümlü İlçesindeki KSS’lerde toplamda 29 adet yatırıma müsait iş yeri mevcuttur,

Madencilik

Bölgenin jeolojik yapısı ve farklı kayaçların bir arada bulunması nedeniyle bölge, çeşitli madenlerin içinde bulunduğu zengin bir maden provensi konumundadır. Türkiye'nin iki ana aktif tektonik hatlarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı Erzincan İl sınırları içerisinden geçmektedir. Bu fayın hareketine bağlı olarak, tarih boyunca değişik zamanlarda oluşan depremler bölgede önemli tahribatlara neden olmuştur. Erzincan ili ofiyolitik kuşak içerisinde yer almakta olup, krom açısından önemli bir potansiyele sahip ilimizdir. Bunun yanısıra, dünyadaki gelişmelere ve gelişen teknolojiye bağlı olarak bölge son yıllarda bakır ve altın aramacılığı açısından da ilgi çekmektedir.

Bölgenin en önemli maden yatağı, rezerv ve tenör açısından Türkiye'nin sayılı yatakları arasında yer alan Kop dağı Krom cevherleşmesidir. Tercan ilçesi (Coşan, Eren, Ezan Ocakları) ile Refahiye, Üzümlü ve Çayırlı yörelerinde irili ufaklı ve genellikle yüksek tenörlü yataklar bulunmaktadır. MTA tarafından geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla bölgede çok sayıda krom yatak ve zuhuru tespit edilmiştir. Türkiye krom potansiyeli açısından Guleman (Elazığ) bölgesinden sonra ikinci öncelikli olan bölgede, 1950'li yıllardan bu yana üretim çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye krom üretiminin 1.5-2 milyon tonlara ulaştığı 1990'lı yılların ortalarında bölgeden yılda 400-500 bin ton civarında üretim yapıldığı bilinmektedir. Demir açısından ise bölge, Sivas-Malatya-Erzincan kuşağı içerisinde yer almaktadır.

İldeki önemli demir yatak ve zuhurları şunlardır: Kemaliye-Bizmişen, Çaltı-Kurudere ve Ilıç-Akdoğdu demir yatakları ile Çaltı-Sultanmurat, Ilıç-Karakaya ve Fındıklı deresi demir zuhurlarıdır. Bizmişen demir yatağı 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. Tüm bunların toplam görünür rezervi 23.769.000 tondur. Bu rezervin yaklaşık 17 milyon tonunun Fe tenörü %45’ten büyüktür. Ayrıca, bölge MTA tarafından manyezit ve mangan yönüyle de detaylı olarak incelenmiş ve önemli zuhurlar belirlenmiştir.

Erzincan ili manyezit yatakları detaylı çalışılmış ve Türkiye'de nadir görülen sedimanter manyezit yatağının bir örneği de bu yörede bulunmuştur. Çayırlı ilçesinde yer alan bu sedimanter manyezit yatağında 4.875.729 ton görünür+muhtemel manyezit rezervi tespit edilmiştir. Bunun dışında Refahiye ilçesinde Yukarıyeniköy sahasında da % 44.83 MgO içerikli 223.950 ton görünür+muhtemel manyezit rezervi belirlenmiştir. Bölgedeki manyezit yatakları geçmişte zaman zaman işletilmiştir.