Loading...

Sağlık

Erzincan ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı 10 adet ve özel 1 adet hastane bulunmaktadır. Bu rakamlar Türkiye’deki hastanelerin %0,8’ine tekabül etmektedir. İldeki tüm sağlık kuruluşlarında toplam 591 adet yatak bulunmaktadır. Yatak sayısı bakımından Türkiye’deki toplam yatak sayısının %0,3’ünü oluşturmaktadır. Hastane ve yatak sayıları değerlendirildiğinde Erzincan’daki hastanelerin Türkiye’deki hastane başına düşen ortalama yatak sayısından fazla yatağa sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı 252 adet iken Erzincan için yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı 275 adettir.

Aile hekimliği (AH) ülkemizde yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahiptir. AH kavramı ilk olarak VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı I. Dilim Tedbirler Bölümü’nde yer almıştır: Aile hekimliği uygulamasının her geçen gün etkinliği ve yaygınlığı artmasına rağmen aile hekimi başına düşen hasta sayısı (3621 kişi /yıl) (SİY, 2013) yada günlük bir doktora düşen vizite sayısı (122 kişi/gün) bakımından istenilen düzeye henüz gelememiştir (Aktürk, 2012). Günümüzde aile hekimliği uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından tüm ülke geneline yaygınlaştırılması için yoğun bir çaba başlatılmıştır. Erzincan 2010 yılında aile hekimliği uygulamasına geçerken Erzurum ve Bayburt 2008 yılında uygulamaya geçmiştir.