Loading...

Ekonomik Yapı

Bugün olduğu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. XIV yy' da İbn-i Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.

Cumhuriyetin ilk yıllarında da ilimizin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olma özelliği devam etmiştir. Tüm Doğu Anadolu'da olduğu gibi Erzincan'da da sanayi hemen hemen hiç yoktu. 1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuştur.

Deprem, ilin kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Deprem riski özel kesim yatırımlarının ilde yapılmasını engellemiştir.

1960 yıllarından sonra şehirdeki imkânların köylere kadar götürülmesine çalışılma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafından köylünün ayağına kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayının yavaşlatılması amaçlanmıştır. Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoğunlaşmıştır.

Erzincan teşvik uygulamalarında 4.bölgede yer almaktadır. 2017 yılına kadar OSB ve Ergan Dağı Turizm bölgesi yatırımları 5.bölge desteklerinden faydalanmaktaydı. İlimiz 2017 yılında uygulanmaya başlayan 23 ilde uygulanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmış olup, OSB de yapılan yatırımalar Bakanlar Kurulunun 2017/9917 sayılı kararıyla  6.  Bölge teşviklerinden faydalanmaya başlamıştır.

İlimizde 2003-2020 yılları arasında 250 adet teşvik belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgeleri için 6.015.000.000 TL sabit yatırım ve 6.293 kişinin istihdamı öngörülmüştür.