Loading...

Eğitim

Okuryazar olmayan nüfus oranının yüksek oluşu az gelişmişliğin bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel altyapısı olan eğitim düzeyinin artırılmasında okuryazar nüfusun irdelenmesi önemlidir. Kadınların eğitim düzeyinin ekonomik, sosyal ve politik hataya katılımlarını doğrudan etkilediği düşünülürse bir bölgenin eğitim altyapısının tanımlanması açısından kadın okuryazarlığı da dikkate alınmalıdır.

Erzincan’da 6 yaş ve üzeri nüfus için okuma yazma bilmeyen nüfusun toplam nüfusa oranı %6,9’dur. Çalışabilir yaştaki nüfusun okuryazarlığına bakıldığında ise nüfusun %7,6’sı okuma yazma bilmemekte, %6,7’si de okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerden oluşmaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde; 11 fakülte, 12 Meslek Yüksek Okulu, 4 yüksekokul, 3 Enstitü ve 8 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 23.443 öğrenci eğitim ve öğretimlerine devam etmektedir.

İlçelere bakıldığında kadın okuma yazma bilmeme oranının %20’ler seviyesinde en yüksek orana çıktığı ilçe Refahiye’dir. Merkeze en yakın ilçelerden Üzümlü ve Kemah’ta da bu oran %15 seviyelerinin üzerinde seyretmektedir (Şekil 10). Ulaşılabilirlik açısından dezavantajlı konumda olan ve sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında alt sıralarda bulunan Otlukbeli’nde ise merkez ilçeden sonra kadın okuryazarlığı en yüksek durumdadır.