Loading...

Sektörler

Turizm

Bayburt ili Dede Korkut Kültürel Mirasına ev sahipliği yapmaktadır, ilde her yıl Dede Korkut Anma Şölenleri düzenlenmektedir. Bunun yanında 2014 yılında Avrupa Müze ödülüne layık görülen Baksı Müzesi de Bayburt’un önemli bir kültürel varlığıdır.

Doğal ve Tarihi Turizm Varlıkları
Baksı Müzesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Bayburt Kalesi, Korgan Köprüsü, Sırakayalar Şelalesi, Dede Korkut Türbesi, Ferahşat Bey Camii, Taşhan, Abdulvehhap Gazi Türbesi, Bey Böyrek (Bamsı Beyrek) Türbesi, Soğanlı Yaylası, Kop Tarihi Milli Parkı ve Şehit Osman Türbesi

Tarım

Bayburt ili ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayalı bir ekonomidir. İlin toplam tarım alanı 973 bin dekar olup mevcut ekili tarım arazisi 854 bin dekardır. Ekili tarım alanlarının toplam tarım arazilerine oranı % 87’dir.

Bayburt ili topraklarının %29’u tarım alanı, %57’si ise çayır ve mera arazisinden oluşmaktadır.

Tarım alanlarının toplam alana oranı Türkiye’ye yakın, ancak çayır ve mera oranı Türkiye ortalamasının (%19) önemli oranda üzerindedir. Tarım alanlarının %80’ine yakını tahıllara (ekilen + nadas), geriye kalanın tamamına yakını yem bitkilerine ayrılmış durumdadır.

Bayburt’ta bulunan su kaynakları; Çoruh Nehri ile yan kollarından ve bunların üzerinde oluşturulan göletlerden oluşmaktadır. Toplam sulanabilir alan toplam tarım alanının %37’sidir ve devlet ağırlıklı olarak sulanmaktadır. İnşa halinde olanlar, planlaması bitmiş olanlar ve ön incelemesi yapılanlarla birlikte önemli bir alan sulamaya açılmış olacaktır.

Gıda

Bayburt OSB’de Çay Kurutma Tesisi, Un Fabrikası ve iki adet Süt Ürünleri İşleme Fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca Aydıntepe İlçesinde de bir adet Süt İşleme Tesisi bulunmaktadır.

Madencilik

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bankası işbirliği ile yapılan illerin uygun yatırım alanları araştırmasında sektörlerdeki mevcut durum ortaya konulmuş iç-dış ticaret analizi, kümelenme analizi, girdi-çıktı analizi, ileri-geri bağlantı katsayıları gibi analizler yoluyla Bayburt ilinin potansiyel yatırım konuları ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda gelişme eksenine sahip 5 ana sektörden birinin de Madencilik olduğu tespit edilmiştir.

Maden Teknik Arama Kurumunun 2006 yılında Bayburt ilinde yaptığı kısmi rezerv tespit çalışmasına göre Bayburt 180 Milyon Metreküp ekonomik kıymete sahip, görünür doğal taş rezervine sahiptir. Görünmeyen rezerv ile birlikte sahip olunan rezervin 500 Milyon Metreküpün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

İlde Bayburt taşı olarak bilinen traverten, oniks, tüf ve bej kaynakları mevcuttur ve yatırımcılar için avantaj sağlamaktadır.

Bölgede ‘Bayburt Taşı’ olarak bilinen çevrenin inşaat taşı ihtiyacını karşılayan, yöreye ekonomik katkı sağlayan taş ocakları da işletilmektedir. Çeşitli restorasyon işlerinde kullanılan bu yontma taş; cami, minare, çeşme, mezar taşı ve benzeri işlerde tercih edilmektedir. İl son 10 yılda doğal taş sektöründe kayda değer bir ivme yakalamıştır ve bu eksende gelişmeye devam etmektedir.

Bayburt Özel İdaresi’nin yararlanıcısı olduğu Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi Projesi Avrupa Birliği’nin IPA programı kapsamında finanse edilmiş ve yaklaşık 10 milyon € bütçe desteği ile uygulanmıştır. Proje tamamlanarak 1 Nisan 2017’de hizmete açılmıştır. Bu ortak kullanım tesisinde bölgede çıkarılan doğal taş bloklarının işleme prosesindeki ilk basamak olan ağır (plakalama, karot vb.) işler kamu faydası gözetilerek cüzi meblağlarla yerine getirilmekte ve doğal taş işletmelerine üretim maliyeti avantajı sağlanarak rekabetçiliklerine destek verilmektedir.

Sanayi

Bayburt ilinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada % 27,71 ile Gıda Ürünleri, ikinci sırada % 12,05 ile Ağaç ve Mantar Ürünleri ve üçüncü sırada ise % 11,45 ile Metal Ürünleri sektörü yer almaktadır.

Hiçbir sektörün büyüklük özelliği göstermediği Bayburt ilinde net satışlara göre baskınlık ve uzmanlık özelliği gösteren (potansiyel küme) sektörler gıda ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, mineral ürünleri, kurulum ve onarım sektörleridir. İstihdama göre, potansiyel kümede yer alan sektörler; gıda ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, mineral ürünleri, işyeri sayısına göre ise gıda ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, mineral ürünleri sektörleridir.

İstihdama göre aday kümede yer alan (baskın veya uzman) sektörler; deri ve ilgili ürünler, ağaç ve ağaç ürünleri, basım-yayın sektörleri, işyeri sayısına göre ise giyim eşyaları, metal ürünleri, deri ve ilgili ürünler ve basım-yayın sektörleridir.