Loading...

Sağlık

Bayburt’taki tek hastane il merkezinde bulunan kamu hastanesidir. Hastanenin yatak sayısı, 2014 yılı TÜİK verilerinde 150 olarak görünmekle beraber, yatak kapasitesi 2015 yılında 200’e çıkmış, dolayısıyla yüz bin kişiye düşen yatak sayısı ise 250 olmuştur. Aşağıda tabloda İl sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2010-2015 döneminde Bayburt ilinde yatak sayısı, doluk oranı ve ortalama yatış gün sayısı verilmektedir.

2014 yılında Bayburt ili yüz bin kişi başına düşen yatak sayısında hem Türkiye ortalamasının hem de TRA1 Bölgesi’nin gerisindedir. Hekim başına düşen nüfus sayısında da Türkiye ortalaması 573 hekim, TRA1 Bölgesi 535 hekim iken, Bayburt ili 748 hekim ile Türkiye ve bölge ortalamasının altında bir orana sahip olmuştur. TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan yaşam endeksi çalışmasında Bayburt ili, sağlık endeksi sıralamasında 81 il arasında 50’inci sırada yer almıştır.