Loading...

Ekonomik Yapı

TÜİK verilerine göre Bayburt’tan 2015 yılında 7.4 milyon USD ihracat gerçekleştirilmiştir. Ancak yörede yapılan inceleme sonucu plastik ve kauçuk ürünlerinde 1.7 milyon USD ve motorlu kara taşıtı ve römorklar ürünlerinde 5.7 milyon USD olan ihracatın üretim yerinin Bayburt olmadığı tespit edilmiştir. Bu ürünler dikkate alınmadığında Bayburt’tan yapılan ihracatın dikkate alınmayacak düzeyde olduğu gözlenmektedir.

Bayburt %6.2 olan işsizlik oranı ile Türkiye ortalamasının (%9.7) önemli oranda altındadır. 81 il sıralamasında işgücüne katılma oranında 38’inci, işsizlik oranında (küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır) 16’ıncı, istihdam oranında ise 32’incidir (2013 yılında). TRA1 Bölgesi kayıtlı istihdamında (15+ nüfus) Türkiye genelinde olduğu gibi hizmetler sektörü ağırlık taşımaktadır. Ancak TRA1 Bölgesi tarım istihdamında Türkiye ortalamasından yüksek, sanayi sektörü istihdamında düşüktür. TRA1 Bölgesi’nde Türkiye’ye benzer olarak mikro ölçekli işletmeler ağırlıktadır. Bayburt’ta, SGK verilerine göre, tarım sektöründe sigortalı işçilerin toplam sigortalı işçilere oranında Türkiye ortalamasının önemli oranda üzerinde, sanayi sektöründe altında, hizmetler sektöründe

Temel gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yüksek mera varlığı besi hayvancılığını öne çıkarmaktadır. İl, özellikle son 10 yıl içerisinde doğaltaş rezervlerini çıkarıp işleme kabiliyetini arttırmayı başararak, doğaltaş sektöründe gelişim ivmesi yakalamış ve sektörü il ekonomisine kazandırabilmiştir.

İhracat
Bayburt ilinin 2019 yılı ihracat miktarı 485.000 $, ithalatı ise sadece 4.000 $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtdışına genellikle tarımsal ve hayvansal ürünler, madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri ihraç edilmektedir.

Bayburt’tan yapılan 7.4 milyon USD’lik ihracatın 6.3 milyon USD’lik kısmı Almanya’ya yapılan ihracat oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre 2015 yılında Bayburt ili ithalatının sektörel yoğunlaşması aşağıdaki tablodaki gibidir.

İthalat
Bayburt’un 2015 yılında 4 milyon USD olan ithalatının 1.2 milyon USD’si Çek Cumhuriyeti, 1.1 miyon USD’si Endonezya, 695 bin USD’si ise Çin’den yapılmıştır.

GSYH
Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla sıralamasında 2018 yılı verilerine göre 27 bin 664 TL ile Türkiye'de 55'inci sırada yer almaktadır.

Enerji
Bayburt'un elektrik santrali kurulu gücü 30 MW'dır. 4 adet elektrik enerji santrali bulunan Bayburt'taki santraller yıllık 81 GW elektrik üretimi yapmaktadır.