Loading...

Eğitim

TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan yaşam endeksi çalışmasında Bayburt ili, eğitim endeksi sıralamasında 81 il sıralamasında 50’inci sırada yer almaktadır. ADNKS sonuçlarına göre; Bayburt ilinde 6 yaş ve üzeri nüfus grubunda, okuryazar nüfus oranı 2009 yılında %90.55 iken 2015 yılında %94.35’e yükselmiştir. Türkiye genelinde okuryazar nüfus oranı ise %91.78’dan %96.22 seviyesine ulaşmıştır. Her iki dönemde de, Bayburt’taki 6 yaş ve üzeri nüfusun okuryazarlık oranı Türkiye ortalamasından düşük, TRA1 Bölgesi genelinden yüksektir. Yine her iki dönemde de, Türkiye, TRA1 Bölgesi ve Bayburt’ta okuryazar erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından yüksektir. İl bazında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2009 yılında %9.45 iken 2015 yılında %5.65’e gerilemiş ise de Türkiye ortalaması olan %3.78’den yüksektir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı erkeklerde %1.48, kadınlarda ise %9.96’dır.

İlde 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesi’nin yaklaşık 13.000 öğrencisi vardır.  Üniversite; 8 Fakülte, 2 Enstitü, 7 Meslek Yüksek Okulu ve 10 Araştırma Merkezi ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2015-2016 döneminde; ilkokullarda okul başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de 202 öğrenci iken Bayburt’ta 73 öğrenci, ortaokullarda ise Türkiye'de 281, Bayburt’ta 74 öğrencidir. Bayburt’ta öğretmen başına ilkokullarda 15, ortaokullarda 12 öğrenci, Türkiye'de ise ilkokullarda 18, ortaokullarda 15 öğrenci düşmektedir.

Orta öğretimde, genel ve mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Bayburt ili Türkiye geneli ile benzerlik göstermektedir. Ortaöğretimde okul başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de 405 öğrenci, Bayburt'ta 284 öğrencidir. Genel ortaöğretimde Türkiye’de 345 öğrenci, Bayburt’ta 407 öğrenci, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise Türkiye’de 465 öğrenci, Bayburt’ta 228 öğrencidir.