Loading...

Demografik Durum

Bayburt toplamda 84.843 kişi nüfusu ile ülke nüfusunun ‰ 1’lik kısmını oluşturmaktadır. İldeki çalışma çağındaki nüfus 2019 yılı verilerine göre 58.638 kişidir.

Bayburt, nüfus varlığı bakımından Türkiye’nin küçük bir ilidir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 yılı verilerine göre 78,550 olan il nüfusu, ülke nüfusunun %0.09’unu, TRA1 Bölgesi nüfusunun ise %7.38’ini oluşturmaktadır.

2008 yılında il nüfusunun %48.78’i il ve ilçe merkezlerinde yaşarken yıllar itibarıyla artış göstererek bu oran 2015 yılında %58.91’e yükselmiştir. Nüfus artış hızı Bayburt’ta yıllar itibarıyla 2011 yılında %3.06 ve 2014 yılında %6.38’lik pozitif nüfus artış hızları hariç, genellikle negatif olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılındaki nüfus değişim hızı %-2.6 Türkiye genelinin (%1.3) önemli ölçüde gerisindedir. TRA1 Bölgesi’nde ise %-0.4 oranında küçük bir değişim olmuştur.

Nüfus yoğunluğu 2015 yılı itibarıyla Bayburt’ta 21 kişi/km2 , TRA1 Bölgesi’nde 26 kişi/km2 ’dir. Türkiye nüfus yoğunluğunun 102 kişi/km2 olduğu dikkate alındığında, Bayburt’un ve TRA1 Bölgesi’nin oldukça düşük nüfus yoğunluklu bir yerleşim yeri olduğu görülmektedir.