Loading...

Coğrafi Durum ve Ulaşım

  • İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre TRA1 Düzey 2 bölgesinde yer alan Bayburt ili, doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1.550 m. yükseklikte kurulmuş 3.741 km² yüzölçümlü bir ildir.
  • Doğu Karadeniz sıradağlarının güneyindeki Çoruh Vadisinde yer alan Bayburt’un, doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde ise Erzincan İli bulunmaktadır.
  •  
  • Bayburt, konumu itibariyle Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 10 ilin Karadeniz Bölgesine ve limanlara ulaşımdaki en önemli ana akslarından biri üzerindedir.
  • Bayburt; Kop, Vauk ve Salmankaş tünelleri vasıtasıyla Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına, Karadeniz liman kentlerine kolay erişim imkânına sahiptir.
  • İlde 217 km devlet yolu, 152 km il yolu olmak üzere toplam 369 km yol ağı bulunmaktadır. 369 km uzunluğundaki yol ağının 105 km’si (%29) bölünmüş yoldur.
  • Komşu illere karayolu vasıtasıyla erişim mesafeleri; Gümüşhane’ye 80 km, Erzurum’a 125 km, Erzincan’a 150 km, Trabzon’a 180 km’dir.
  • İlde demiryolu mevcut olmamakla birlikte Aşkale Demiryolu İstasyonu’na 75 km uzaklıktadır.
  • Komşu illerdeki havaalanlarına ortalama 1,5 saatlik erişim mesafesindedir (Erzurum, Erzincan ve Trabzon).
  • 2 milyon yolcu kapasiteli Salyazı bölgesindeki Bayburt-Gümüşhane ortak havaalanının inşası devam etmektedir. Havalimanının 2023 yılında hizmete girmesi öngörülmektedir.