Loading...

Bayburt Genel Özellikler

 • Türkiye ortalamasına göre daha genç bir nüfusa sahip olması,
 • Yer altı kaynaklarının (bakır, krom, oniks ve granitler, kil ve Bayburt taşı) varlığı ve çeşitliliği,
 • Bayburt’un teşvikler açısından 5‘inci bölgede yer alması,
 • Toprak ve su kirliliğinin olmaması,
 • Teşvikler açısından 6’ıncı bölge oranlarından faydalanabileceği OSB’nin bulunması,  
 • Çoruh Nehri’nin il sınırlarından geçmesi ve nehrin il sınırlarındaki debisinin daha düşük olması,
 • Kış turizmi açısından, uzun süre karla kaplı dağlarının olması ve Karadeniz'e komşu yaylalarının bulunması,
 • Trabzon ve Erzurum gibi görece büyük tüketim merkezlerine çok uzak olmaması,
 • Erzurum’a ve Trabzon’a bağlanan yollar üzerinde tamamlanmakta olan tünellerle ulaşımın daha uygun hale gelecek olması,
 • Bayburt ilinin iklim ve coğrafi yapısının hayvancılığa uygun olması,  
 • Hayvancılık kültürünün gelişmiş olması, hayvan ırkının (özellikle melez ırk) Türkiye geneline göre iyi olması,  
 • Tarımsal arazi varlığının makineli tarıma uygun olması,  Su kaynaklarının ve sulanabilir arazi varlığının yüksek olması,  
 • İl arazi varlığının ağırlıklı olarak çayır ve meralardan oluşması,  
 • İl’deki tarım arazilerinin yaklaşık ¼’ünde yem bitkilerinin üretilmekte oluşu,  
 • İl’de büyük çoğunluğu diğer illerden gelen 13.000 civarında üniversite öğrencisi olması,
 • Sözleşmeli tarımla planlanabilecek tarımsal sanayi
 • Yatırım teşvik avantajıyla planlanabilecek turizm (kış turizmi, yayla turizmi ve rafting)
 • Üniversite ve öğrencilerinin kente sağlayabileceği sosyal ve kültürel katkının ve bu süreçte oluşacak talebin sosyal ve kültürel yatırımlarla desteklenmesi,
 • Kuru çay üretim (çay kurutma) tesislerine uygun olması.
 • Bayburt-Çaykara tünelinin de açılması durumunda, görece gelişmiş durumda olan Karadeniz turizmine entegre edilebilecek yayla turizmi,
 • Nüfusun Türkiye geneline göre daha genç bir yapıya sahip olması,
 • Arıcılık için uygun bir floraya sahip olması,
 • Sanayi girdisi olacak madenlerin varlığı (demir, bakır, çinko, krom vb.),
 • Bayburt’un kirlenmemiş su ve toprak kaynaklarının değerlendirip, ekonomik değeri daha yüksek olabilecek organik tarım olanağı,
 • İl’deki tarım teknolojisi mevcut teknoloji seviyesi ile karşılaştırıldığında, tarımda makineleşmenin optimum seviyede olmaması, kaynakların daha etkin kullanımı (ya da Türkiye ortalamasına göre daha az ek maliyetlerle) ile tarımsal üretimin artırılabilmesi,
 • Su kaynaklarının değerlendirilmesi ve tarımsal sulamanın geliştirilmesiyle tarımsal üretimin artırılabilmesi,
 • Hayvancılığın, daha bilimsel yöntemlerle(ırk islahı gibi) ve planlı yapılmasıyla gelişiminin istikrarlı bir hale getirilmesi,
 • Tarımsal üretimin gelişimiyle beraber tarımsal sanayi yatırımları,
 • Kop Dağı’nın kış turizmine uygun olması,